Weer een leuke waarneming op Drrroomland: zwarte rupsen van de dagpauwoog op brandnetels. De dagpauwoog legt haar eitjes uitsluitend op brandnetels. Een mooie reden om dit nuttige plantje vooral te laten staan!

Rupsen Dagpauwoog