Egels

egels

Hesther Trip van de Stichting Egelopvang ZuidHollandZuid heeft aan het eind van de zomer op ‘Drrroomland’, onder toeziend oog van de voorzitter (Gino Groenewegen) van de Stichting Tuin Tsjaikofskilaan (STT), een aantal egels losgelaten die de Egelopvang heeft opgelapt en vetgemest.

Het is de bedoeling dat dit jaarlijks wordt gedaan. Eerst werd Johanna (zie foto) van zo’n 900 gram en zwanger van 5 egeltjes losgelaten. Dat zal na de geboorte van die kleintjes op de tuin wel een drukte voor haar geven. Gelukkig zijn er – voor de tuinders tot vervelens toe – ruim voldoende slakken voor haar en de kleintjes op de tuin, want er wordt door de tuinders uiteraard niet met gif gewerkt!

Vervolgens werd 100 meter verder Henk uitgezet. Een zware kerel van zo’n 1100 gram. Die zal de egeldames tzt wel weten te vinden. Daarna werd een stuk verder Mies uitgezet en als laatste Kareltje. Dapper liep hij in zijn eentje snel het struikgewas in. Kareltje was piepklein (125 gram) naar de egelopvang gebracht en daar vetgemest tot 500 gram. Dat is het minimale gewicht dat egels moeten hebben om te kunnen worden uitgezet. Voor de egels is dRRRoomland een waar paradijs en de tuinders worden op natuurlijke wijze van slakken verlost. Wat een positieve gebeurtenis.

Comments are closed.