egels

Hesther Trip van de Stichting Egelopvang ZuidHollandZuid heeft aan het eind van de zomer op ‘Drrroomland’, onder toeziend oog van de voorzitter (Gino Groenewegen) van de Stichting Tuin Tsjaikofskilaan (STT), een aantal egels losgelaten die de Egelopvang heeft opgelapt en vetgemest.

Het is de bedoeling dat dit jaarlijks wordt gedaan. Eerst werd Johanna (zie foto) van zo’n 900 gram en zwanger van 5 egeltjes losgelaten. Dat zal na de geboorte van die kleintjes op de tuin wel een drukte voor haar geven. Gelukkig zijn er – voor de tuinders tot vervelens toe – ruim voldoende slakken voor haar en de kleintjes op de tuin, want er wordt door de tuinders uiteraard niet met gif gewerkt!

Vervolgens werd 100 meter verder Henk uitgezet. Een zware kerel van zo’n 1100 gram. Die zal de egeldames tzt wel weten te vinden. Daarna werd een stuk verder Mies uitgezet en als laatste Kareltje. Dapper liep hij in zijn eentje snel het struikgewas in. Kareltje was piepklein (125 gram) naar de egelopvang gebracht en daar vetgemest tot 500 gram. Dat is het minimale gewicht dat egels moeten hebben om te kunnen worden uitgezet. Voor de egels is dRRRoomland een waar paradijs en de tuinders worden op natuurlijke wijze van slakken verlost. Wat een positieve gebeurtenis.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

De vijver is aangelegd in 2008.

Een bezoeker op de tuin…
bijen op drrroomland

Sinds enkele jaren heeft Gino Groenewegen bijenkasten staan op Drrroomland. Er is een bijenstal gebouwd en die staat achterin de tuin rechts.

Bijen dragen bij aan bestuiving met als gevolg betere vruchtvorming en dus een betere oogst. Drachtplanten zorgen vervolgens voor nectar en stuifmeel voor de bijen. Gevarieerd stuifmeel is een bouwstof voor jonge gezonde bijen en van nectar wordt uiteindelijk door de bijen honing gemaakt.

Mooi dat de natuur dat allemaal zelf regelt. Voorwaarde is wel dat in de nabije omgeving sprake is van voldoende biodiversiteit! Op dRRRoomland en omstreken is daarvan sprake. De imkers hoeven ‘alleen’ de bijen met bijenkasten te faciliteren en te zorgen dat ze goed de winter doorkomen. In de winter blijven de bijen in de kasten vanwege de lage buitentemperatuur. Dat houdt in dat ze voldoende voer (honingvoorraad) moeten hebben.  Gino zorgt ervoor dat ze zomers niet teveel honing afnemen zodat de bijen op ‘eigen honing’ de winter doorkomen en niet op basis van honing die door de bijen is gemaakt van suikerwater.

De door Gino geoogste honing is 100% natuurlijke honing. Dat wil zeggen dat de honing door de bijen alleen van nectar is gemaakt en dat er geen bewerkingen hebben plaatsgevonden anders dan het oogsten (slingeren) en in potten doen. Tijdens het ‘VerborgenTuinenWeekend’ en ook op verzoek worden rondleidingen gegeven voor jong en oud.